Pakkausten painotuotannon digitalisoitumisen hyödyt asiakkaalle

ER-Pahvityö on aina ollut alansa ketterä toimija ja on tunnettu laadukkaasta asiakaspalvelusta sekä kyvykkyydestä toteuttaa ja toimittaa asiakkailleen mittatilauksena pieniäkin eriä painettuja aaltopahvipakkauksia. Investointi uuteen digipainokoneeseen oli investointi laadun ylläpitoon. Tärkeä osa kehitystyötä on sujuvoittaa entisestään asiakastöiden läpimenoa ottamalla käyttöön uusi tuotannonohjausjärjestelmä vuoden 2022 alussa.

Kehittämistyö vaatii toimintojen tuntemusta ja sitä oppii vain tutustumalla käytännön kautta tuotantoon ja asiakaspolkuun, mikä taas auttaa sovittamaan yhteen asiakkaan tarpeet sekä myynnin ja tuotannon vaatimukset. Tätä kehitysprojektia ER-Pahvityöllä vetää Ari Kiuru, jolla on vahva kokemus painoaineistojen tuottamisesta sekä niihin liittyvästä kehitystyöstä.

”Osallistun yrityksen tuotesuunnittelun sekä kaupallisen ja tuotannollisen osaamisen kehittämiseen asiakasnäkökulma huomioiden. Käytännössä työ on yhdistelmä myyntiä, markkinointia, graafista suunnittelua ja palvelumuotoilua sekä tuotannonohjausta yhdessä muun henkilöstön kanssa”, kertoo Ari.

Digitalisaatio auttaa tuotannon laadun ylläpidossa

Aaltopahvipakkausten kulutus on jatkuvassa kasvussa. Verkkokauppojen määrä kasvaa ja ympäristövastuun merkitys korostuu yritysten pakkausten materiaalivalinnoissa. Kasvu tarkoittaa suurempia tuotantotapahtumia ja -määriä, joten tuotannon laadun ylläpitoon on kiinnitettävä huomiota sekä Lahdessa että Leppävirralla.

ER-Pahvityö investoi uuteen aaltopahvia painavaan digipainokoneeseen loppuvuodesta 2021. Kiurun vetämä kehitystyö alkoi uuden tulostimen käyttöönoton ympärillä. Pohjoismaissa tiettävästi lajissaan ensimmäinen tehokas tulostin mahdollistaa asiakkaalle ketterän tavan räätälöidä pakkausten ulkoasua sekä hankkia pieniä sarjoja aiempia tulostimia ja perinteistä flexopainomenetelmää kustannustehokkaammin.

”Käyttöönoton yhteydessä lähdimme tarkentamaan työnkulkua ja dokumentaatiota sekä luomaan pohjaa laaja-alaisempaan pakkaussuunnitteluun tarjotaksemme asiakkaalle paremmat mahdollisuudet erottautua ympäristöystävällisten pakkausten avulla”, Ari kertoo käyttöönotosta.

Suunnitteluun liittyy myös aiemman suunnitteluohjelmiston korvaaminen Arden Softwaren Impact -pakkaussuunnitteluohjelmistolla. Ohjelmisto tarjoaa lisäosan avulla integraation Adobe Illustrator -ohjelmistoon, mikä helpottaa rakenne- ja ulkoasusuunnittelun yhteensovittamista.

Ari Kiuru suunnittelutyössä
Pakkaus on usein hyödyntämätön media

Suurin osa suomalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä, joiden pakkausmäärät ovat suhteellisen pieniä. Perinteisellä flexopainolla pienten pakkausmäärien yksikkökustannukset helposti nousevat, eikä yksilöllisen pakkauksen painaminen edes yksivärisenä ole kannattavaa. Flexopaino on kannattava ja kustannustehokas menetelmä silloin, kun painolaatat ovat asiakkaalle jo valmiiksi tehty tai on kyse isosta määrästä yksiväristä painoa.

Digipainamisella voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti myös pienemmät erät.

”Pakkaus on monesti hyödyntämätön media, mutta digipainamisen myötä se voidaan hyödyntää entistä vaivattomammin. Tulostaminen mahdollistaa erilaiset variaatiot, pienet määrät, edullisemman monivärisyyden sekä painamisen osalta työn läpimenon jopa päiviä nopeammin kuin perinteisellä menetelmällä”, Ari listaa digipainamisen hyötyjä.

Pakkaus on osa tuotekokonaisuutta

Hyvin suunniteltu rakenne ja ulkoasu tukee yrityksen ja tuotteen brändiä sekä toimii informaatiokanavana. Tämän päivän yrityksillä on tarvetta tehdä kohdennettuja pakkauksia joko omien räätälöitävien tuotteiden, kohderyhmien tai kampanjoiden vuoksi. Voi sanoa, että digitaalinen tulostusmenetelmä on ainoa kustannustehokas tapa vastata tähän tarpeeseen etenkin määrien ollessa pieniä.

”Kannattaa muistaa, että pakkaus on tärkeä osa tuotekokonaisuutta. Esimerkkinä design- tai teknologiayritys, joka haluaa tuoda esille oman identiteettinsä ja erikoisosaamisensa myös pakkauksissa. Ympäristöystävällisen aaltopahvin mahdollisuudet ovat laajat ja painettuna vieläkin laajemmat”, Ari muistuttaa.

Ari Kiuru suunnittelutyössä
Suunnittelusta ja ideoinnista toteutukseen ja toimitukseen

ER-Pahvityö on hyvä ottaa mukaan jo oman tuotteen suunnitteluvaiheessa, jotta saat tuotekokonaisuudesta kaiken hyödyn irti. Digipainaminen yhdistettynä ER-Pahvityön mallileikkuriin on korvaamaton yhdistelmä oikeiden vaihtoehtojen löytymiseen.

Mallileikkurilla tehdyllä mallikappaleella tai piensarjoilla on mahdollista tehdä kohderyhmäkohtaisia testauksia asiakkaasi hyväksymäksi vaihtoehdoksi sen sijaan että teetät suuren sarjan pakkauksia, mitkä eivät pärjää tuoteviidakossa myynnillisesti tai teknisesti. Fiksu pakkaus on myös logistisesti järkevä ja säästää aikaa pakatessa. Samalla tavalla onnistuu myös uniikit yhden kappaleen pakkaukset.

Ota yhteyttä ER-Pahvityön asiantuntijoihin ja kartoitetaan yhdessä yrityksesi tarpeet sekä mahdollisuudet erottautua rakenteeltaan ja ulkoasultaan toimivilla aaltopahvipakkauksilla.

Lisätiedot
Ari Kiuru
Kaupallinen tuottaja
ari.kiuru@erpahvityo.fi
p. 050 521 3004