Miksi pakkaussuunnitteluun kannattaa panostaa?

Pakkaus ei ainoastaan suojaa tuotetta vaan vaikuttaa myös mielikuvaan brändistä ja siihen, miten tuote muistetaan. Entistä tärkeämpää on myös asiakaskokemus, joka syntyy, kun pakkausta avataan. Miksi pakkaussuunnitteluun kannattaa panostaa? 

”Otetaan esimerkiksi ilmastolaitteen purkaminen pakkauksesta. Hyvällä pakkaussuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että pakkaus on helppo avata työmaalla ja itse tuote tai sen osat eivät putoile pitkin lattioita.” 

 ”Kuluttajapuolella taas esimerkiksi se, missä järjestyksessä koottavan tuotteen osat pakkauksesta löytyvät, vaikuttaa usein asiakkaan kokemukseen itse tuotteesta ja brändistä”, kertoo ER-Pahvityön pakkaussuunnittelija Juha Ahonen 

 Pakkaussuunnittelussa asiakkaita mietityttää usein heille räätälöidyistä ratkaisuista syntyvät kulut. Yksi tällainen ratkaisu on esimerkiksi stanssi, eli muotoon taivutettu terä, jonka avulla voidaan valmistaa monenlaisia perusmallista poikkeavia pakkauksia. Stanssin avulla pahviin voidaan leikata monimutkaisempia muotoja, reikiä ja painanteita.  

”Aina ei kannata mennä sieltä, mistä aita on matalin. Kun heti alussa tehdään muutaman sadan euron sijoitus toimivaan stanssiin, palvelee se asiakasta vuosia ja työkalun kustannus valmistettua pakkausta kohti jää usein hyvin pieneksi”, opastaa Ahonen 

Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi tuotteen pakattavuuteen valmistusvaiheessa. 

”Jos tuotteen pakkaaminen valmistajan päässä on hankalaa, on hyvin todennäköistä, että sen pakkauksesta pois purkaminenkin on vaikeaa. Tämä taas vaikuttaa asiakaskokemukseen negatiivisesti, kun ongelmat monistuvat kuluttajalle asti”, kertoo Ahonen.  

Usein kuitenkin asioita, jotka koetaan jo prosessin alkuvaiheessa hankalaksi, pystytään muuttamaan yksinkertaisemmaksi pienilläkin jutuilla.  

”Ei ole sellaista ongelmaa, mitä ei kannattaisi lähteä ratkomaan. Usein pienelläkin muutoksella saadaan aikaa iso vaikutus, joka vaikuttaa koko tuotantoketjun toimintaan myönteisesti. Suunnittelijana pyrin aina asiakaslähtöisiin ratkaisuihin ja siihen, että asiakkaani ja hänen asiakkaansa ovat tyytyväisiä, päättää Ahonen.  

Kysy lisää suunnittelupalvelustamme täältä!