ER-Pahvityölle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt ER-Pahvityölle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista. Tunnus on myönnetty ER-Pahvityön valmistamille tuotteille, joihin kuuluvat aaltopahvilaatikot, aaltopahvikääreet, arkistointikansiot, arkistointilaatikot sekä suojapaperitaitokset.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

– Olemme erittäin iloisia Avainlippu-tunnuksen saamisesta! Pakkauksemme valmistetaan aaltopahvista, joka on uusiutuvista luonnonvaroista valmistettu kierrätettävä pakkausmateriaali. Tämä tekee pakkauksistamme kestäviä ja ekologisia ratkaisuja muihin pakkausmateriaaleihin verrattuna. Toinen tärkeä arvo meille on kotimaisuus. Valmistamme tuotteemme ainoastaan Suomessa valmistetuista raaka-aineista, minkä ansiosta pystymme jäljittämään käyttämämme raaka-aineen alkuperän ja tuemme samalla suomalaista työtä ja yrittäjyyttä, sanoo ER-Pahvityön toimitusjohtaja Heikki Erkamo.

Avainlippu-merkki tunnetaan erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja:

Heikki Erkamo, toimitusjohtaja, ER-Pahvityö, 0400 844 560
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi